Vårdhygien | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Årskurs 3
  • Annat
  • B
  • 4
  • 927
  • PDF

Vårdhygien | Frågor och svar

Frågor och svar om vårdhygien.

Innehåll

1.Redogör för de olika smittvägarna som smitta kan spridas genom.
3. Redogör utförligt för hur du ska arbeta utifrån de basala hygienrutinerna.
4 Förklara vad desinfektion är?
5 Hur går det till?
6 Hur ska desinfekterade, dvs. höggradigt rena föremål förvaras för att behålla sin
renhetsgrad?
7 Varför finns det en ren och en smutsig sida i desinfektionsrummet, ”sköljrummet”?
8 Vad menar man med att renhetsgraden är steril?
9 Hur undviks smittspridning genom livsmedel på en vårdinrättning?
10 Vilka skyldigheter har du som enskild enligt smittskyddslagen för att minska
11 Ge exempel på två vårdrelaterade infektioner.
12 Vad är MRSA, MRB och ESBL? Vad kan man göra för att förhindra fortsatt spridning
av MRSA och ESBL ?
14 Hur kan du minska risken för smittspridning vid tvätt hanteringen?
a) Hur tar man hand om en blodig tvätt om brukaren har en blodsmitta, ex HIV?
b) Vilka städrutiner ska man arbeta efter i brukarens hem om hen har en blodsmitta?
c) När kan punktdesinfektion bli aktuellt vid vård av en person med blodsmitta?
16 Sammanfatta och redogör för hur du kan skydda dig själv mot smitta vid vård i
hemmet av en brukare som har en blodsmitta, ex HIV eller Hepatit C? (E-A)

Utdrag

1. Redogör för de olika smittvägarna som smitta kan spridas genom.

Direkt kontaktsmitta är en smittväg och det sker i direkt fysisk kontakt med smittbäraren.

Indirekt kontaktsmitta är när man blir smittad via en mellanhand, denna mellanhand kan vara en trasa eller ett handtag som smittbäraren har rört vid.

Olika former av droppsmitta, detta kan ske via att smittbärare nyser eller hostar vid din närhet och det sprids tex via luften till dig. Dessa kan också smittas vid att denna tex har nyst på ett bord och du tar omedvetet på det och kliar dig i ögonen.

Partiklar från huden kan också smitta via luften eller vid direkt kontakt oturligt nog, även via blodet faktiskt om blodet senare letar sig in i någon .....

----

9 Hur undviks smittspridning genom livsmedel på en vårdinrättning?

Personer med smittrisk isoleras från gemensamma måltids utrymmen!

Det ska vara varm mat, har maten kallnat skall den värmas upp till kärnvärme på 70 grader igen. Servererings tempen skall ej vara lägre en 60 grader. Personer med avvikande mat rutiner måste ha särskild uppvaktning för att detta skall säkerställas. Ska man servera buffe .... Köp tillgång för att läsa mer

Vårdhygien | Frågor och svar

[0]
Inga användarrecensioner än.