Vårdpedagogik och handledning | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Årskurs 1
  • Annat
  • C
  • 4
  • 1579
  • PDF

Vårdpedagogik och handledning | Sammanfattning

Det här är en utförlig sammanfattning som handlar om vårdpedagogik och handledning inom vårdyrken. Här förklaras vad som krävs av en handledare inom vården, vilka egenskaper man ska besitta och vad man ska tänka på när man får en praktikant att handleda.

Innehåll

- Handledning
- Kunskap och kompetens
- Förberedelser
- Inventering
- Planering
- Kommunikation och samtal
- Lärandeprocess
- Genomförande
- Utvärdering

Utdrag

Handledning
Att vara handledare till en elev som är under sitt utbilding är inte lätt och krävs mer kunskap,erfarenhet och speciall kompetens. Handledare vägleder eleven som gör praktik för att eleven utveckla sig i sitt yrke. Handledningen är en pedagogiska process som händer vid ett möte. Mötet är mellan en elev som är mindre kunnig i yrkesområde och en kunnig och erfarenhet person i samma yrkesområde. Handledningen sker på olika sätt och sammanhang i olika yrkes och utbildningsområde.Syftat med praktikhandledning är att eleven ska utveckla inom sitt kommande yrksområd. Som handledare du är förbild,inspiratör,ledare, pedagog och bedömare för eleven .Därför är det viktigt att du måste vara tydligt,tålmodigt och tillåtande. Det är viktigt att du förmedela dina erfarenhet och kunskaper på ett tydlig och medvetenhet sätt,för att eleven förstå och utvecklar mer på sitt yrke... Köp tillgång för att läsa mer

Vårdpedagogik och handledning | Sammanfattning

[0]
Inga användarrecensioner än.