Hur vaccin påverkar vår syn på sjukdomar | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
 • Biologi 2
 • Inget betyg givet
 • 3
 • 869
 • PDF

Hur vaccin påverkar vår syn på sjukdomar | Utredande text

En utredande text om hur vaccin påverkar vår syn på sjukdomar. Bl.a förekomsten av mässling och dess historia och hur de olika vaccinationsprogrammen i Sverige ser ut redogörs för.

Innehåll

- Hur vaccin formar vår syn på sjukdomar
- Diskussion
- Referenser

Utdrag

Vaccin är allmänt känt att påverka vår kropp fysiskt. När man vaccinerar sig tillförs delar av ett smittämne eller hela smittoämnet i försvagad form. Denna dos är inte tillräcklig för att utlösa något symptom men immunförsvaret börjar att producera antikroppar för att till nästa gång kunna ta hand om smittämnet (Socialstyrelsen, 2010). Det som inte är lika allmänt känt är att vaccin också påverkar oss psykiskt. Det påverkar vår syn på olika sjukdomar.
Mässlingen är en sjukdom som varit på tapeten den senaste tiden. Sjukdomen är en mycket smittsam virussjukdom (Tuominen, 2015). Den är ovanlig i Sverige sen 20 år tillbaka men mycket vanligare i utlandet. Mässlingen orsakar infektioner i luftvägar och kan orsaka hjärnskador och i värsta fall också ha dödlig utgång. Antal smittade är nu högre än på länge och folkhälsomyndigheten tror att detta beror på att ignorans. Sjukvårdarna har svårt att upptäcka att det är just mässlingen som är fallet. Detta kan kopplas till det... Köp tillgång för att läsa mer

Hur vaccin påverkar vår syn på sjukdomar | Utredande text

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-05-31
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Myket bra!!!!!!!!!!!! fantastikst