Vad är Svenska? | Referat

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Svenska 3
  • A
  • 1
  • 437
  • PDF

Vad är Svenska? | Referat

Ett referat av Tore Jansons artikel "Vad är Svenska?" från 2012. Eleven lyfter fram de viktigaste delarna i artikeln och man får bland annat veta vad Tore Janson tycker om det svenska språkets utveckling.

Elevens kommentar

Fler sambandsmarkörer, stavar ibland Janson fel.

Utdrag

I​ ​artikeln​ ​“​Vad är svenska?”​ ​(Språktidningen,​ ​Februari​ ​2012)​ ​diskuterar​ ​skribenten​ ​Tore Janson​ ​svenskans​ ​uppkomst​ ​och​ ​definition.​ ​Janson​ ​inleder​ ​texten​ ​med​ ​att​ ​peka​ ​ut​ ​de​ ​tydliga skillnaderna​ ​mellan​ ​nutida​ ​svenska​ ​och​ ​äldre​ ​svenska​ ​genom​ ​ett​ ​utdrag​ ​från​ ​en​ ​lagbok​ ​från 1300-talet.​ ​Han​ ​påpekar​ ​sedan​ ​att​ ​det​ ​äldre​ ​utdraget​ ​är​ ​väldigt​ ​svårbegripligt​ ​för​ ​en​ ​nutida svensk,​ ​men​ ​att​ ​utdraget​ ​trots​ ​det​ ​klassificeras​ ​som​ ​svenska.​ ​Han​ ​menar​ ​därav​ ​att​ ​svenska inte​ ​endast​ ​är​ ​det​ ​vi​ ​förstår,​ ​“svenska​ ​är​ ​inte​ ​är​ ​själva​ ​språket,​ ​utan​... Köp tillgång för att läsa mer

Vad är Svenska? | Referat

[0]
Inga användarrecensioner än.