Vad är kunskap? | Diskuterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Filosofi 1
 • A
 • 2
 • 1366
 • PDF

Vad är kunskap? | Diskuterande text

En utförlig och nyanserad diskuterande text, som belyser en av filosofins mest grundläggande frågeställningar: "Vad är kunskap?". Eleven lyfter fram olika filosofiska teorier för att redogöra för ämnet, och kopplar även dessa till filmen "The Matrix".

Notera att källhänvisning saknas.

Utdrag

Vad kan vi egentligen veta? Vad är kunskap och hur får vi den? Dessa är några frågor som många filosofer har försökt att besvara, och gjort det på många olika sätt. En av de mest kända filosoferna som tror sig hittat svaret på dessa frågor är René Descartes. Enligt honom får vi kunskap genom medvetandet. Detta kom han dock fram till efter en lång tid av tvivlande. Han ansåg nämligen att allt som man inte kunde tvivla på var det enda som var säker kunskap. Han tyckte därför att vi inte kan lite på våra sinnen eftersom de kan bedra oss, och på så sätt kan vi inte veta om vår verklighet är en dröm eller illusion, eller om den faktiskt är verklig. Han sa även att det inte gick att lita på förnuftet på grund av att det kunde finnas demoner som lurade förnuftet. Dock uteslöt han detta demonargument på grund av att han inte hittade tillräckligt med bevis för det, och kom fram till att vi kan lita på vårt förnuft. Han ansåg att det måste finnas ett Jag som tänkte de tankar han tänkte, Jag tänker, alltså finns jag.
I filmen the Matrix har världen blivit övertagen av datorer som skapat en illusion av jorden som den såg ut då människorna levde på den för tusen år sedan. Datorerna har skapat denna illusion för att kunna använda människorna som batterier för att kunna överleva, men detta är människorna omedvetna om. Allt de ser, smakar, luktar och känner är bara signaler som datorerna får dem att känna för att få dem att tro att de lever i... Köp tillgång för att läsa mer

Vad är kunskap? | Diskuterande text

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-06-09
  Skriven av Studerande på Termin 1
  Träffsäker analys av eleven som systematiskt gå igenom de olika riktningar inom kunskapsteori.