Vad är ett Meningsfullt liv? - Filosofi

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Estetiska programmet (före 2011) Årskurs 3
 • Filosofi A
 • VG
 • 4
 • 2095
 • PDF

Vad är ett Meningsfullt liv? - Filosofi

Eleven reflekterar kring existentiella frågor i förhållande till vår själ, och genom en kombination av fakta och personliga tankar kring ämnet introduceras vi till epikurism, stoicism, Platon och existentialism.

Lärarens kommentar

Att den var bra, han betygsatte den aldrig men sa att om den skulle varit det hade den hört till något av de högre.

Innehåll

Följande frågor besvaras:

1. Har vi en själ eller består vi bara av materia?
a) Om vi består av materia har epikuréerna, stoikerna eller Nietzche rätt?
b) Om vi har en själ hur förhåller du dig då till Platons tankar?
2. Har existentialisterna rätt? Kan verkligheten inte berätta för oss hur vi skall leva våra liv?
Vad blir konsekvenserna av det?

Utdrag

"Jag vet inte vad som är rätt, jag vet inte heller om det ens finns ett rätt svar. Finns det ett rätt svar skulle det innebära att det finns en gud som har skapat ett rätt svar. Vilket jag inte tror, och vilket ingen av de här filosofierna tror.

Epikuréerna tror att det bästa livet lever den som lever utan oro och smärta och undvika sådant som kan leda till oro, som offentligt liv och politik. Det högsta goda är frånvaron av smärta och det högsta onda är att känna smärta. De betonar att man ska sträva efter långvarig lycka och små, tillfälliga välbehag."... Köp tillgång för att läsa mer

Vad är ett Meningsfullt liv? - Filosofi

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2014-10-15
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  ....................................