Vad är medvetande? | Essä

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Estetiska programmet (ES) Årskurs 3
 • Psykologi 2a
 • Inget betyg givet
 • 5
 • 1589
 • PDF

Vad är medvetande? | Essä

En essä med fokus på psykologi, där eleven fördjupar sig i frågan "Vad är medvetande?". Eleven intervjuar bl.a. en biskop och en professor i neurofysiologi, och diskuterar även dokumentärer och artiklar som lyfter fram ämnet. Eleven presenterar även en längre diskussion och sammanfattning, där egna tankar vävs samman med den information som presenterats.

Innehåll

Vad är medvetande?

- Avhandling
- Diskussion
- Sammanfattning
- Källförteckning

Utdrag

När du just nu läser den här meningen är jag övertygad om att du vet vart du är, att du vet vad du ska göra och vad du har gjort, i varje fall inom ett mindre tidspann. Detta är även det som jag ska behandla i den här texten, jag tänker bearbeta begreppet medvetande. I Nationalencyklopedins nätupplaga definieras medvetandet som ”förmåga till själslig verksamhet varigenom omvärlden uppfattas och analyseras; känslan att finnas till som en egen individ, ett eget jag” eftersom jag inte anser att den definitionen är tillräcklig har jag tänkt klargöra och... Köp tillgång för att läsa mer

Vad är medvetande? | Essä

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-11-08
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  b687hv vchgftggb vcftyv cfygv vcf