Vägen till identitet | Diskuterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 1
  • Historia 1b
  • B
  • 2
  • 768
  • PDF

Vägen till identitet | Diskuterande text

En diskuterande text om identitet. Eleven lyfter fram hur samhället påverkar människans identitet, och berättar om olika faktorer som har inflytande på vår identitetsutveckling utifrån ett historiskt perspektiv.

Utdrag

Allt vi gör och går igenom har någon typ av påverkan, på oss själva eller på människor omkring oss. På samma sätt har det som andra gör påverkan på oss. Vi formas på olika sätt beroende på vad vi påverkats av och hur vi påverkats. Vi formas till de personer vi är och kommer att vara. Så formas vår identitet. Men vad är då identitet?

”Människans identitet är det som definierar den unika människan. Den kan vara självdefinierad (hur man upplever sig själv, vem man är och inte är) eller definierad av andra…” Så lyder Wikipedias beskrivning av identitet. Från att vi föds blir vi påverkade av miljöer och personer i vår omgivning. Samhällets bild av hur vi ska vara påverkar oss också.

En människas identitet är resultatet av allt den gått igenom, och samtidigt ett slags hypotes för vad som ska bli. De personer man möter i livet, när och i vilka sammanhang kan ha betydelse... Köp tillgång för att läsa mer

Vägen till identitet | Diskuterande text

[0]
Inga användarrecensioner än.