Att välja ett barn: Genteknik | Diskuterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Naturkunskap 1b
 • A
 • 2
 • 1040
 • PDF

Att välja ett barn: Genteknik | Diskuterande text

En diskuterande text om genteknik. Eleven diskuterar om man i framtiden kommer kunna att välja och designa sina egna barn med hjälp av genteknik, och tar ställning till ämnet.

Utdrag

”Om tekniken ger föräldrar möjlighet att inom en snar framtid välja bort ett foster med oönskade egenskaper så befarar han att de gör det. Fyra fingrar på vänster hand, eller ett foster som kommer att bli väldigt kort eller väldigt långt räcker kanske för att välja bort det.”

Detta är ett kort utdrag ur en artikel som berör det ämnet jag ska skriva om, att man med dagens bioteknik kan gentesta foster och se vilja egenskaper barnet kommer att få, och ifall barnet bär på några oönskade gener. Alltså hur vi nu med dagens teknik kan välja och designa våra barn.
Tekniken i dagens samhälle utvecklas fort som attan, och därmed gentekniken. Innan berörde gentekniken främst djur och växter, men nu har den växt till den punkten att den även rör oss människor. En vanlig åsikt folk har gentemot genteknik är att gentekniken strider mot naturens ordning, att man leker med saker som naturen redan bestämt hur det ska vara.
Gentekniken gör det möjligt för oss att göra fosterdiagnostik för att se ifall vårt barn kommer att lida av någon svår sjukdom, någonting ärftligt eller andra oönskade egenskaper/förmågor. Då kan man fråga sig ifall det är etiskt rätt att ändra någonting som tidigare... Köp tillgång för att läsa mer

Att välja ett barn: Genteknik | Diskuterande text

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2016-05-15
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Jättebra disskuterande text, blev verkligen inspirerad!
 • 2016-10-19
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  5555555555555555555555555555