Vänner: Gruppdynamik och normer | Socialpsykologisk analys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Psykologi 1
  • B
  • 7
  • 2452
  • PDF

Vänner: Gruppdynamik och normer | Socialpsykologisk analys

En socialpsykologisk analys av den amerikanska TV-serien "Vänner", där fokus ligger på gruppdynamik och normer. Analysen går bland annat in på gruppens hierarki, de olika rollerna karaktärerna intar, ledarskap, grupptryck samt fördomar och attityder och vilka normer som styr i gruppen.

Lärarens kommentar

Att den var väldigt bra.

Innehåll

Socialpsykologisk analys av Vänner

- Vilken typ av grupp är det?
- Storlek
- Normer
- Kognitiva scheman
- Ledarskap
- Placering
- Roller
- Förhistoria samt förkunskaper
- Fördomar
- Grupptryck

Utdrag

Tv serien Vänner valde vi att analysera. Serien är en så kallad drama och komedi serie. Vi utgick inte från karaktärernas personligheter, tankesätt eller beteenden eftersom att det är baserat på manus och inte verkliga människors mentalitet. Vår analys utgår från att vi har analyserat serien som en existerande grupp. I vår analys kommer vi ta upp följande ämnen: grupper, roller, ledarskap, fördomar, normer, grupptryck och status.

Vilken typ av grupp är det?
Gruppen i tv serien Vänner är en primärgrupp på grund av att gruppen består endast ett antal få personer, de har nära emotionella relationer till varandra och alla är involverade i varandras liv på något sätt dagligen samt att de firar högtider och känner samhörighet med varandra. Man kan även påstå att gruppen är informell eftersom att medlemmarna har valt att umgås med varandra och är inte tvungna.

Storlek : Gruppen är uppdelat av totalt sex individer, tre kvinnor samt tre män. Gruppmedlemmarna är lika gamla och dess omfattning är i lagom storlek. Gruppen är lagom stor så att det inte uppstår subgrupper om få personer. Subgrupper kan vara behövligt eftersom att de är alltid i samma umgänge vilket skulle kunna leda till att de tröttnar på varandra. Gruppstrukturen är heterogen, allesammans har sina speciella karaktärer och erfarenheter.
Det som håller ihop gruppen är det gemensamma behovet att befinna sig i en betydelsefull primärgrupp, det är en ”familj” som finns för dig och som symboliserar trygghet. Gruppmedlemmarnas nära och kära befinner sig inte i deras liv eftersom att de bor långt borta... Köp tillgång för att läsa mer

Vänner: Gruppdynamik och normer | Socialpsykologisk analys

[0]
Inga användarrecensioner än.