Vänsterpartiets åsikter | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
  • Samhällskunskap 1b
  • C
  • 1
  • 435
  • PDF

Vänsterpartiets åsikter | Sammanfattning

En kort sammanfattning av Vänsterpartiets aktuella politik med fokus på bland annat vinster i välfärden, feminism och miljö. I sammanfattningen finns också kort information om Vänsterpartiets partiledare.

Studienets kommentar

Notera att det saknas källor.

Innehåll

Vänsterpartiet

- Vinster i välfärden
- Feminism
- Miljö
- Jobb

Utdrag

Jonas Sjöstedt blev partiledare för vänsterpartiet 2012. Innan det var han ledamot i europaparlamentet 1995-2006. Jonas var intresserad i politik redan som ung då han var med i ungdomsförbundet Ung kommunist.
Vinster i välfärden
Vänsterpartiet vill ha en välfärd fri från vinster. De tycker att skattepengarna som går till välfärden ska läggas på kvalitet istället för att läcka ut till vinstjagande företag. Ett förslag om en lag som förhindrar skattemedel att nå vinstdrivande företag har lagts fram. Företagen kan då omvandlas från sitt vinstintresse och nya sådana företag ska inte kunna startas. Människosynen är väldigt viktig för vänsterpartiet inom frågan om vinster i välfärden, elever ska inte ses som kunder eller siffror i företagens plånbok.
Feminism
Vänsterpartiet vill att kvinnor och män ska bli jämställda över hela landet. Tidigare har man... Köp tillgång för att läsa mer

Vänsterpartiets åsikter | Sammanfattning

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2015-03-08
    Det har inte källor och andra åsikter.