Värdegrund i vård och omsorg | Begrepp

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Årskurs 1
 • Annat
 • VG
 • 3
 • 1247
 • PDF

Fördjupningsuppgift, Instuderingsfrågor: Värdegrund i vård och omsorg | Begrepp

En fördjupningsuppgift med temat "Etik och människans livsvillkor", där eleven beskriver begrepp relaterade till värdegrund i vård och omsorg. Fokus ligger bland annat på de fyra grundläggande etiska principerna, etik, moral, empati och människosyn (se alla begrepp som beskrivs under "Innehåll").

Innehåll

VÄRDEGRUND I VÅRD OCH OMSORG
- Autonomiprincipen
- Godhetsprincipen
- Rättviseprincipen
- Människovärdesprincipen
- Etik
- Moral
- Värden
- Värdegrund
- Integritet
- Empati
- Människosyn
- Plikt
- Referenser

Utdrag

"Värdegrund är en samling av gemensamma värden dvs. etiska principerna som bör följas i en kollektiv. Det kan vara på nationell nivå som t.ex. Nationell värdegrund för äldreomsorgen som gäller alla kommuner och verksamheter som utför äldreomsorg enligt socialtjänstlagen. Varje organisation, t.ex. Solgårdens äldreboende, har utformat en värdegrund för personal som de måste följa. Den är utformat i enlighet med den nationella värdegrunden."... Köp tillgång för att läsa mer

Värdegrund i vård och omsorg | Begrepp

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2014-05-30
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 • 2017-05-08
  intressant läsning och annan synvinkel
 • 2015-10-21
  Toppen. Tydlig beskrivning.