Världens språk tynar bort | Referat

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Komvux Komvux
  • Svenska 3
  • C
  • 1
  • 361
  • PDF

Världens språk tynar bort | Referat

Ett referat av Per Snapruds artikel "Världens språk tynar bort" från den 12 april 2002. Det är en artikel om att cirka 3000 av världens språk kan ha försvunnit och att det är cirka 50 språk som är hotade.

Utdrag

I den 12 april 2002, i artikeln “Världens språk tynar bort”, i DN skriver Per Snaprud att cirka tretusen världens språk kan ha försvunnit och många språk är hotade som måste bevara innan det är för sent och de tystnar för evigt. Språk dör och försvinner på grund av många orsaker t.ex. för det första hade många språk underlägset de stora ekonomiska och tekniska språken i utvecklade samhällen. För det andra föredrar yrkeslivet, satelliterna teve, andra internationella medier och internet stora språk som engelska då var många tvungna att prata engelska med sina arbetsgivare som lantarbetaren Jack Butler, jiwarlis sista talande, var tvungen att tala engelska i arbetet.
Snaprud anser att språk är viktiga för att... Köp tillgång för att läsa mer

Världens språk tynar bort | Referat

[0]
Inga användarrecensioner än.