Världsreligioner och livsåskådningar | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Komvux
 • Religionskunskap 1
 • C
 • 1
 • 428
 • PDF

Världsreligioner och livsåskådningar | Sammanfattning

En sammanfattning om de fem världsreligionerna och några livsåskådningar. Eleven berättar kort om vad som kännetecknar de abrahamitiska religionerna, hinduismen och buddhismen, samt New Age och ID.

Lärarens kommentar

Läraren hänvisade utan kommentarer till skolverkets betygskriterium C.

Elevens kommentar

Skulle om möjligt fördjupat redogörelsen något.

Innehåll

1) Redogör för de fem världsreligionerna och några livsåskådningars kännetecken.
- Källor

Utdrag

Det som främst kännetecknar de tre abrahamitiska religionerna är tron på en enda gud, monoteismen. De abrahamitiska religionerna väger också sina profeters ord väldigt tungt, t ex är Jesus ord ett ord från Gud. De är även linjära religioner, dvs. dom har en början och ett slut.

Vad kännetecknar då judendomen, kristendomen och islam?

Det är främst tron på en enda gud, som är samma gud på olika språk som man kan säga kännetecknar dessa tre religioner. Även det faktum att dessa religioner upprätthålls genom heliga skrifter är också ett kännetecken, i samtliga tre religioner kan man alltid ”rådfråga” den heliga skriften när man som troende har ett etiskt eller moraliskt dilemma.

Hinduismen å sin sida har tron på ett flertal gudar som på olika sätt är avgörande för både världens skapande men även upprätthållandet av den. Trots detta kan man säga att hinduismen en monoteistisk religion, eftersom man menar att de olika gudarna representerar olika sidor av en och samma gudomlighet. Det är även en väldigt tolerant religion då den inte fördömer eller nedvärderar andra religioner, man menar på att alla religioner leder till ett och samma mål... Köp tillgång för att läsa mer

Världsreligioner och livsåskådningar | Sammanfattning

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-03-29
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  väldigt kort men bra som sammanfattning