Världsreligionerna | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Religionskunskap 1
  • A
  • 9
  • 5175
  • PDF

Världsreligionerna | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift i form av en hemtenta där eleven skriver och analyserar världsreligionerna. Eleven svarar på frågor där eleven bland annat får möjlighet att argumentera för likheter och skillnader mellan religionerna.

Eleven svarar på följande frågor:

1. Jämför olika gudsuppfattningar som finns inom och mellan de olika religionerna! Argumentera för likheter och skillnader!

2. Jämför olika människosyner som finns inom de olika religionerna och en eller flera livsåskådningar! Argumentera för likheter och skillnader!

3. Ge exempel på hur världsreligioner och livsåskådningar kan påverka individer, grupper och samhällen! Förklara samband och dra slutsatser av det!

4. Hur kan identitet formas i relation till religion och livsåskådning? Ge exempel!

5. Hur kan religion förhålla sig till etnicitet, kön, sexuell läggning och socioekonomisk bakgrund?

Utdrag

Likheter och skillnader
Jag kan se både likheter och skillnader mellan religionerna ovan. Likheter som jag kan se är att både judendomen, kristendomen och islam är monoteistiska religioner. Det innebär att man bara har en Gud som man tillber och förnekar andra gudars tillvaro. I det tre monoteistiska religionerna finns även likheten att alla har samma Gud. Däremot skiljer sig benämningen på Guds namn inom de tre religionerna. I kristendomen tror man på treenigheten. Det innebär att man tror att Gud kan gestalta sig på tre olika sätt, genom Gud, sonen och den helige ande. Gud är den som man tror har skapat allting, sonen är Guds son och den helige ande är Guds ande och hans heliga kraft. Att kristna tror på treenigheten blir en skillnad mot de andra monoteistiska religionerna eftersom de tror att det endast existerar en Gud som inte kan gestalta sig på flera sätt. Inom judendomen och islam får man inte avbilda Gud, till skillnad från kristendomen. En annan skillnad som jag kan se mellan de tre religionerna är att allihopa har olika heliga byggnader. Islam har moskén, kristendomen har kyrkan och judendomen har synagogan.

Mellan kristendomen och judendomen kan jag se en del likheter eftersom de två religionerna är relativt lika varandra. En likhet som jag kan se är att både kristendomen och judendomen använder det gamla testamentet som helig skrift, dock har judendomen lagt till de fem moseböckerna och kristendomen har lagt till det nya testamentet. Men trots det, använder båda religionerna sig av det gamla testamentet. Jag kan även se likheter såsom t.ex att de båda religionerna delar samma skapelseberättelse och de båda religionerna firar högtider såsom t.ex påsk. En sista likhet som jag kan se är att de båda religionerna anser att Gud är allsmäktig och härskare över jorden.

Även i hinduismen och i buddhismen finns det både likheter och skillnader. Båda religionerna har sitt ursprung i Asien och båda religionerna tror på reinkarnation, dvs återfödelse. I både hinduismen och buddhismen så spelar karma en stor roll för hur man blir i sitt nästa liv. Båda religionerna strävar efter det slutgiltiga målet, att sluta återfödas. Detta betyder att de båda religionerna också är cirkulära religioner. Det innebär att religionerna har en cyklisk världsuppfattning. Skillnader mellan hinduismen och buddhismen kan vara att hinduismen har många gudar, till skillnad från buddhismen där man egentligen inte har någon konkret Gud. En annan skillnad som jag kan se är att

------

3. Ge exempel på hur världsreligioner och livsåskådningar kan påverka individer, grupper och samhällen! Förklara samband och dra slutsatser av det!

Både världsreligioner och livsåskådningar kan ha ett stort inflytande på människan. Däremot varierar graden av inflytande beroende på hur mycket troende man är eller hur mycket man stödjer sin livsåskådning. Olika religioner och livsåskådningar har i nästan alla tider varit en stor del i vårt samhälle. Nu på senare tid har religionerna däremot börjat att ifrågasättas mer och mer, vilket har att... Köp tillgång för att läsa mer

Världsreligionerna | Inlämningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.