Värmeegenskaper hos vatten (H2O) | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Fysik 1a
  • A
  • 18
  • 2927
  • PDF

Värmeegenskaper hos vatten (H2O) | Labbrapport

En labbrapport i Fysik 1a om värmeegenskaper hos vatten.

Syfte
Det här arbetet är baserat på att utförligt undersöka och redogöra för tre olika experiment om vatten (H2O). Experimenten kommer hjälpa oss att få fram ett resultat på ämnets tre olika värmeegenskaper: värmekapacitet, smältvärme och ångbildningsvärme. Experimenten kommer ge oss ett ungefärligt värde på hur stor energi som måste tillföras för att smälta, värma upp och förånga vatten. Experimentens resultat kommer att hjälpa oss förstå och redogöra för hur vatten fångar upp och tillför energi vilket är huvudsyftet med experimenten.

Frågeställning
Frågorna som ska besvaras under experimenten är följande:
● Stämmer värden överens med tabellen för vattnets värmeegenskaper?
● Vilka felkällor kan uppstå under experimenten?
● Hur genomförs experimenten?

Innehåll

Sammanfattning/Abstract
Innehållsförteckning
Syfte
Frågeställning
Teori
Utförande
Utrustning och experimentuppställning
Tillvägagångssätt
Mätresultat
Analys
Beräkningar
Diagram
Diskussion
Slutresultat
Källförteckning

Utdrag

Utförande
Experiment 1
Experimentet inleddes med att mäta effekten på vattenkokaren. Efter att ha mätt effekten, så vägdes vattenkokaren för att ta reda på hur mycket varmt kranvatten som hade tillförts. När en liter vatten tillsattes så värmdes vattnet upp. Efter att vattnet hade börjat koka så startades tidtagaren. Fem minuter efteråt så slutades det tillföras energi till vattnet och då vägdes vattenkokaren med vattnet i.

Experiment 2
I det andra experimentet mättes också vattenkokarens effekt och vikt. Därefter fylldes vattenkokaren med 1,5 L kallt kranvatten. Vågen användes för att ta reda på hur mycket vatten som hade tillförts. Sedan så mättes vattnets temperatur med hjälp av termometern. Efteråt kopplas strömbrytaren till vattenkokaren. Därpå värms vattnet i 10 sekunders intervaller och efter varje intervall noteras temperaturen på vattnet. Vattnet rördes om efter varje intervall så att temperaturen på vattnet blir densamma överallt. Mätningen avslutades när temperaturen på vattnet hade nått upp till 70 ºC.

Experiment 3
I sista experimentet användes vattenkokaren som en behållare. 1,5 L varmt kranvatten mättes upp och hälldes i behållaren. Därefter mättes vattnets temperatur och då hälldes 0.071 kg is i vattnet. Därpå rördes vattnet om med isen tills all is är smält. Sedan mättes vattnets temperatur... Köp tillgång för att läsa mer

Värmeegenskaper hos vatten (H2O) | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.