Värmekapacitet mikrovågsugn | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Fysik 1a
  • C
  • 4
  • 616
  • PDF

Värmekapacitet mikrovågsugn | Labbrapport

En labbrapport i Fysik 1a med fokus på värmekapacitet. Eleven avser att ta reda på hur mycket energi en mikrovågsugn förbrukar när man värmer vatten.

Innehåll

Värmekapacitet mikrovågsugn

- Syfte
- Hypotes
- Materiel
- Utförande
- Resultat
- Felkälla
- Slutsats

Utdrag

Materiel:

Vatten, mätglas, pappersmugg, termometer, mikrovågsung

Utförande:

I början av labborationen bestämde vi hur vi skulle utföra det här exprimentet. Vi började med att använda oss av 100 ml vatten för vi tycket att det var en bra mängd, det var inte för mycket eller för lite. Därefter hällde vi vattnet i en pappersmugg eftersom det krävs mindre energi för att värma den än att värma en vanlig kaffemug. När det kom till tiden la vi den under 30 sekunder eftersom vi ville inte att vattnet skulle bli till gasform för då minskas massan och vi får fel resultat. Vi gjorde om processen för att vi fick fel svar vid första försöket och man får alltid bättre resultat när man gör ett expriment mer än en gång.

• Ta en viss mängd vatten och mät det med hjälp av mätglas. Läs av mätglaet noggrant och anteckna.
• Häll vattnet i pappersmuggen och se temperaturen med hjälp av termometern, läs av termometern och anteckna.
• Lägg pappersmuggen i mikrovångsungnen under 30 sekunder.
• Därefter ta ut pappersmuggen och mät vattnets temperatur och antäckna det.
• Lägg pappersmuggen igen i mikrovågsungnen under 30 sekunder.
• Ta ut pappersmuggen och sedan mätt temperaturen och anteckan.
• Häll av vattnet och ta nytt vatten och gör om procesen... Köp tillgång för att läsa mer

Värmekapacitet mikrovågsugn | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.