Värmekapacitet för vatten - Labbrapport i Fysik B

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Fysik B
 • Inget betyg givet
 • 5
 • 1242
 • PDF

Värmekapacitet för vatten - Labbrapport i Fysik B

En laborationsrapport vars syfte är att undersöka och mäta hur vattnets temperatur ökar, och sedan räkna ut vad vattnets specifika värmekapacitet är.

Innehåll

- Inledning
- Teori
- Metod och Material
- Resultat
- Diskussion/Slutsats
- Felkällor

Utdrag

Metod och material
Material: Vatten, termos med kalorimeterinsats och doppvärmare, 2 stycken universalinstrument (en för att mäta amper med och den andra för att mäta volt), sladdar, en termometer, bägare och mätglas, tidtagarur och en likriktarkub.

Metod: Utrustning som skulle användas plockades fram. Rumstemperaturen mättes av till 22,7°C och skrevs upp, sedan monterades doppvärmaren ihop och placerades i en termos, även en termometer placerades i den, efteråt kopplades den till en likriktarkub, en amperemätare och en voltmätare kopplades in i kretsen, amperemätaren ställdes in på 10A. Likriktarkuben startades och ställdes in på 2A stängdes av och sattes på igen och stängdes av igen, inställningen på 2A ska vara kvar efter avstängning. 200ml vatten med temperatur 15,9°C mättes upp och hälldes över i kärlet, max temperatur fick vara på 17°C. Sedan startades likriktarkuben, vattnet började nu att rörs om och även under resten av laborationen. Strömstyrkan och spänningen mättes av och skrevs upp. Efter att vattentemperaturen hade blivit 3°C under rumstemperaturen började temperaturen att mätas av var trettionde sekund och skrevs upp, tills att vattnets temperatur blev 3°C över rumstemperaturen. Efter laborationens slut plockades allt undan och ett diagram av temperaturens förändring ritades upp. I diagrammet ritades rumstemperaturen in. Efter det räknades ΔT och t ut ur två värden som låg symmetriskt runt rumstemperaturen ±2°C och även CH2O bestämdes också av uttrycket som gjordes... Köp tillgång för att läsa mer

Värmekapacitet för vatten - Labbrapport i Fysik B

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2016-02-06
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Inte jätte bra rapport. Språket är undermåligt och det känns som du försöker få ihop så många ord som möjligt bara för att.
 • 2015-09-28
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra skriven, lätt att få inspiration till sin egna text.
 • 2015-05-19
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Bra skrivet, lättläst man hänger med
 • 2014-03-27
  den va bra och utförlig =) slutsatsen var hjälpsam