Värmesystem i ett fiktivt hus | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 2
 • Teknik 1
 • A
 • 10
 • 3987
 • PDF

Värmesystem i ett fiktivt hus | Rapport

En rapport om värmesystem i ett fiktivt hus. Rapporten redogör för de förutsättningar husets design utgör och hur en bäst utformar husets värmesystem utifrån detta. Hur man generellt värmer upp hus i Sverige tas också med i beräkningen.

Innehåll

Leos Hus - Där miljö och trivsel står i första rummet

1. Inledning
2. Begränsningar
3. Planlösning och uppvärmningssystem
3.1. Sveriges energiproduktion, energikonsumtion och energieffektiviseringar
3.2. Val av uppvärmningssystem
3.3. Husets planlösning
4. Diskussion
5. Slutsatser
6. Källförteckning
- Bilaga

Utdrag

Här förklaras olika uppvärmningssystem och deras för- och nackdelar för att kunna välja och motivera mitt val av uppvärmningssystem till huset. De egenskaper som eftersträvas är lågt pris, lågt behov av underhåll och låg negativ inverkan på miljön.

Enligt avsnitt 3.3. Sveriges värmeproduktion ovan finns det olika former av uppvärmningssystem. Man kan använda storskaliga uppvärmningssystem så som direktel och fjärrvärme, eller småskaliga uppvärmningssystem såsom olika former av förbränningspannor och slutligen... Köp tillgång för att läsa mer

Värmesystem i ett fiktivt hus | Rapport

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-04-02
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Mycket bra skriven, märks att tid och arbete har lagts ned i den.
 • 2016-08-27
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  braaaaaaaaaaaaaaaaa.