På Västfronten Intet Nytt | Erich Maria Remarque | Analys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Svenska 1
 • A
 • 8
 • 2491
 • PDF

På Västfronten Intet Nytt | Erich Maria Remarque | Analys

En längre, utredande litteraturvetenskaplig analys av boken "På Västfronten Intet Nytt" (skriven av Erich Maria Remarque). Eleven inleder med en författarpresentation, och analyserar sedan bland annat bokens handling, karaktärer och titel.

Lärarens kommentar

God undersökning. Betyg A.

Innehåll

- Inledning
- Författarpresentation (Erich Maria Remarque)
- Innehållsredogörelse
- Analys: Krigets fasor lämnar sina spår
- Talesman för en generation
- Fritt från hjältar
- För alltid förändrad
- Synen på fienden
- En titel med tyngd
- Sammanfattning
- Litteraturlista
- Övriga källor

Utdrag

"Inledning
10 år efter första världskrigets slut gavs 1929 krigsromanen Im Westen Nichts Neues (På västfronten intet nytt) ut. Boken är skriven av den tyske frilandsjournalisten Erich Maria Remarque.

Denna analys utgår från den första svenska upplagan från 1929 och avhandlar bl.a. hur Remarques egna upplevelser från första världskriget har kommit att påverka syftet och uppkomsten av boken. Vidare behandlas karaktärernas funktion i berättelsen och deras utveckling under handlingens gång. Hur fienden beskrivs och vem eller vad fienden egentligen är i boken kommer beröras. Och sist men inte minst diskuteras bokens titel och dess möjliga implikationer. Dessa är endast ett par av de fascinerande infallsvinklar som boken har att erbjuda.

Med mera tid och plats vore det intressant att fördjupa sig i vilken utsträckning Remarques upplevelser från kriget har kommit att påverka bokens innehåll. Ytterligare en aspekt som väcker intresse men inte hinns med är den teknik med återblickar som Remarque genomgående använder sig av. Metoden för denna analys har varit litteraturstudium och textanalys."... Köp tillgång för att läsa mer

På Västfronten Intet Nytt | Erich Maria Remarque | Analys

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-09-29
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  bra innehåll, välformulerade text

Material relaterade till På Västfronten Intet Nytt | Erich Maria Remarque | Analys.