Vätets spektrum | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 3
 • Fysik 2
 • VG
 • 2
 • 324
 • PDF

Vätets spektrum | Labbrapport

En labbrapport om vätets spektrum där syftet är att bestämma de olika våglängderna med hjälp av gitterekvationen.

Lärarens kommentar

Mycket bra.

Innehåll

Vätets spektrum

- Inledning
- Material
- Utförande
- Resultat
- Slutsats

Utdrag

Material

För att kunna slutföra labborationen fick vi använda oss utav ett Urladdningsrör (väte), spektrometer, gitter och drossel till urladdnings rör.

Utförande

Vi började med bestämma gitterkonstansten för vårt gitter, vilket vi fick fram genom att ta en millimeter genom gittrets värde vilket blev 0,001/300=3,3*10^-6, sedan bestämde vi vinklarna för de olika spektrumen med hjälp av en spektrometer. Då kunde vi med hjälp av gitterekvationen bestämma våglängderna för de olika syngliga ljusen. Med våglängderna kunde vi sen bestämma energin för fotonerna som sändes ut i elektronvolt. Sedan skulle vi jämföra dem med de uträknade energin med vätets jonisations formel... Köp tillgång för att läsa mer

Vätets spektrum | Labbrapport

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-04-25
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra labboratorium men den saknar felkällor för att bli godkänd...