Växelström | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 2
  • Fysik 2
  • G
  • 8
  • 814
  • PDF

Växelström | Labbrapport

En labbrapport med syfte att undersöka sambanden mellan spänning samt ström i en spole och en kondensator.

Syfte
Syftet med laborationen var att undersöka sambanden mellan spänning samt ström i en spole och en kondensator. Med hjälp av ett oscilloskop kan man studera hur strömmen och spänningen varier i tiden.

Innehåll

Inledning
Utrustning
Symboler
Utförande
Primärdata och beräkningar
Felkällor
Slutsats

Utdrag

Utförande
Försök 1:

Resistorn kontrollmättes med hjälp av amperemetern och värdet antecknades.
En kondensator med okänd kapacitans seriekopplades med en resistor enligt kopplingsschemat i figur 1 till en signalgenerator.
Ett oscilloskop kopplades så att varje kanal visade spänningen mellan signaluttaget (rött uttag) och jord (svart uttag).
Båda jorduttagen anslöts internt till elnätets jordledning och signalgeneratorns ena uttag anslöts till jord.
Genom att välja ett så litet värde på R som möjligt blir uR försumbar jämfört med uc och då kan man i praktiken säga att kanal 1 visar uc.

Signalgeneratorn ställdes in för att visa en sinusvåg med frekvensen 200 Hz, perioden 5 ms och toppvärdet 3 V. Därefter justerades inställningarna på oscilloskopet för att visa en stabil bild av båda kanalerna.
Oscilloskopets inställningar för kanal 1 valdes till 1 V/div, 1 ms/div och inställningarna för... Köp tillgång för att läsa mer

Växelström | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.