Växtcell och sockerlösning | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Omvårdnadsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Annat
 • C
 • 3
 • 513
 • PDF

Växtcell och sockerlösning | Labbrapport

En kort och enkel labbrapport i Biologi 1, vars syfte är att studera växtceller och dess påverkan av sockerlösning med hjälp av mikroskop. Fokus ligger bland annat på förändringar av cellens struktur och färg.

Elevens kommentar

Denna labbrapporten är skriven i Naturkunskap 1A, men labben görs också i Biologi 1. För att kunna använda denna labbrapporten i Biologi 1 behöver du skriva mer djupgående om vad som händer i cellen vid osmosen, plus lägga till i analysen och slutsatsen.

Innehåll

- Syfte
- Teori
- Hypotes
- Material
- Utförande
- Resultat
- Slutsats/Diskussion
- Källor

Utdrag

MATERIAL – Material som vi använde var:

• Ljusmikroskop
• Objektglas
• Täckglas
• Växtceller med stark röd färg, detta fall rödlök
• Pincett
• Pipett
• Skalpell
• Sockerlösning 60 %

UTFÖRANDE –
1. Vi tog försiktigt en tunn, tunn bit av rödlöken med hjälp av en skapell och pincett. Hinnan ska var ett cellager tjock.

2. Tog objektglaset, la på en liten droppe vatten på. La sedan den tunna biten av rödlök, och såg till att inga bubblor bildas. La sedan på täckglaset, var även här noggrann med att inga bubblor bildas.

3. La sedan glaset under mikroskopet och styrde med hjälp av grovinställning och fininställningen på sidan av mikroskopet. Vi såg här ett nätverk celler, som liknar en rödtegelvägg. Man såg vakuoler och cellväggarna tydligt. Skulle man se mörka linjer förutom teglet har man flercelllager, då kan det vara bra att ta en ny bit, en tunnare bit.

4. Vi ritade av det vi såg, det var som som sagt ett nätverk av celler, man såg tydligt cellväggarna och vakuolen. Rita av det du ser, så att du kan jämföra hur det sedan kommer att se ut.

5. Vi tåg lite av sockerlösningen i en pipett och lite hushållspapper. Droppade sockerlösning på ena sidan av täckglaset och rödlöken , på andra sidan höll vi hushållspappret på andra sidan av glaset som ska suga in lösningen. Tittade på rödlöken hela tiden. Oberservera detta under ca 10 minunters tid.

6. Vi noterade förändringarna, ritade av de man ser och de tydliga förändringarna. Så att man kan jämför sina skisser... Köp tillgång för att läsa mer

Växtcell och sockerlösning | Labbrapport

[5]
Användarnas bedömningar
 • 2014-05-01
  Helt ok rapport, kunde vara bättre
 • 2016-04-28
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  det var ju bra för mig
 • 2015-05-19
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  bra laborationrapport
 • 2014-11-03
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  fin och tydlig uppsats