Växtfysiologi | Ask | Kaktus | Bladmossor

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Biologi 2
  • D
  • 3
  • 1234
  • PDF

Fördjupningsuppgift: Växtfysiologi | Ask | Kaktus | Bladmossor

En enklare uppsats i växtfysiologi, där eleven inleder med att beskriva processen av fotosyntes och sedan redogör för ask (träd), kaktusväxter och bladmossor. Fokus ligger bland annat på hur växterna överlever och fortplantar sig i sina respektive miljöer.

Notera att källor saknas.

Innehåll

VÄXTFYSIOLOGI
- Inledning: Processen av fotosyntes
- Ask (träd)
- Kaktusväxter
- Bladmossor

Utdrag

"Växterna förenade jordens atmosfär för länge sedan, så att det nu istället innehåller mycket mer och nyttigt syre som båda djur och andra organismer är beroende av.

Hos växter är det annorlunda när det gäller överlevandet jämfört med oss människor. Hos växterna är solen en väldigt stor energikälla som dem utnyttjar väldigt mycket, d.v.s. att dem är självförsörjande och är inte beroende av andra organismer för att få energi och byggmaterial. Det är inte bara solljuset som är viktigt för växternas överlevnad och tillväxt. Det som behövs för att de ska kunna växa och leva är solljus, vatten, kolhydrater och mineralnäringsämnen och allt det här tillsammans så bildas det kolhydrater och syrgas i fotosyntesen."... Köp tillgång för att läsa mer

Växtfysiologi | Ask | Kaktus | Bladmossor

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Växtfysiologi | Ask | Kaktus | Bladmossor.