Växtfysiologi: Ormbunksväxter, Lummerväxter, Bladmossor | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
  • Biologi B
  • VG
  • 4
  • 1110
  • PDF

Växtfysiologi: Ormbunksväxter, Lummerväxter, Bladmossor | Fördjupningsuppgift

En uppsats i Biologi om växter och växtfysiologi. Eleven redogör först för vad växter är och består av, och beskriver sedan kort ormbunksväxter, lummerväxter och bladmossor.

Lärarens kommentar

Bra, men kunde förbättras genom att gå in lite mer i detalj för varje växtart.

Elevens kommentar

Skriv mer i detalj om de olika växtarterna.

Innehåll

VÄXTFYSIOLOGI
- Begreppskarta
- Fakta om växter
- Ormbunksväxter
- Lummerväxter
- Bladmossor
- Källor

Utdrag

Men växter har olika förökningsätt (som exempelvis könlig) och kan vara olika lång livande. Men oftast delar man in växter utifrån vilken ålder de kan komma upp till. Den första indelningen är mellan: de som blommar en gång och därefter dör (dessa är oftast ettåriga, anuella). Dessutom finns det flerårigas växter (perenna) . Men innan jag kan avslutar denna inledning så kan jag säga sammanfattningsvis: växterna har cellvägg och är autotofer och till största delen av sitt liv är de fastsittande. Förutom detta är cellerna totiptenta, detta betyder att flesta celler i en växt kan ge upphov till en ny individ.

Men om vi går vidare till att berätta lite mer om fotosyntes, så kan man säga grundligt att med hjälp av fotosyntesen kan växterna leva enbart på solljus och oorganiska ämnen. Med god belysning så går det att odla växter i ett växthus, men man behöver dock tillföra vatten och en god mängd mineralnäringsämnen. Man kan öka medvetet koldioxid i växthuset för att förbättra växternas tillväxt. Men det var inte alltid man trodde att koldioxiden hade en sådan stor roll, för att det var först efter 1700-talet som man förstod koldioxidens betydelse, man börja även inse ljusens betydelse för växterna efter experiment. För att innan trodde man att växterna levde av humusämnena i marken. Men om man frågar sig hur det ser ut för växter i kallt klimat. Då kan man säga att många växter som är anpassade till kallt klimat kan ha en viss fotosyntesaktivitet när... Köp tillgång för att läsa mer

Växtfysiologi: Ormbunksväxter, Lummerväxter, Bladmossor | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Växtfysiologi: Ormbunksväxter, Lummerväxter, Bladmossor | Fördjupningsuppgift.