Växthuseffekten | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Geografi 1
  • C
  • 4
  • 959
  • PDF

Växthuseffekten | Frågor och svar

Frågor och svar kring växthuseffekten och dess ökning under 1900-talet. Fokus ligger bland annat på hur växthuseffekten uppkommer, varför växthuseffekten ökat och hur växthuseffektens ökning kan begränsas.

Se alla frågor som besvaras under "Innehåll".

Lärarens kommentar

Välskriven uppgift

Innehåll

VÄXTHUSEFFEKTEN OCH DESS KONSEKVENSER
- Hur uppkommer växthuseffekten och varför kallas den växthuseffekten?
- På vilket sätt växthuseffekten förändrats under historiens gång?
- Varför ökar växthuseffekten mycket just nu?
- Vilka kan konsekvenserna bli om utvecklingen av växthuseffekten inte bromsas?
- Vilka styrmedel har vi för att begränsa ökningen av växthuseffekten?
- Vad säger skeptikerna om växthuseffekten?
- Vad tror du om växthuseffekten?
- Källor (i fotnoter)

Utdrag

"Det är under 1900-talet som växthuseffekten började eskalera. Människorna började använda fossila bränslen för att möta den tidens energibehov. Från förra århundradets början och ungefär 70 år framåt märktes ingen allt för tydlig skillnad i atmosfären. Men för ca 30 til 50 år sedan ökade mängden koldioxid i atmosfären markant. Från ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Växthuseffekten | Frågor och svar

[0]
Inga användarrecensioner än.