Växthuseffektens påverkan | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
 • Biologi 1
 • A
 • 5
 • 2581
 • PDF

Växthuseffektens påverkan | Utredande text

En utredande text om växthuseffekten, som redogör för dess funktion och påverkan på jorden. Eleverna diskuterar även vad man själv kan göra för att minska växthuseffekten.

Studienets kommentar

Använd er av mellanrubriker.

Innehåll

- Växthuseffekten
- Källor

Utdrag

Vi valde att skriva om växthuseffekten för att vi tycker det är väldigt intressant i både geografin och kemin. Vi kunde också ganska mycket om växthuseffekten så därför skrev vi om det.
I vår atmosfär så ökar växthuseffekten mycket vilket gör så att vi har fått en förstärkt växthuseffekt. Det är vi människor som har orsakat detta tillsammans. Jordens klimatförändring är inte något nytt för att det har skett förut i jordens historia. Alltså vet vi människor mycket väl vad som händer och vad som kommer att hända om vi inte slutar med det vi gör och försöker stoppa det. Som sagt har detta redan skett i jordens historia men denna gången så går det mycket snabbare.
Vi har även redan naturlig koldioxid i atmosfären. Det är positivt för oss människor. Växthuseffekten är en bra sak men vi människor har drabbat den och har gjort den till en förstärkt växthuseffekt som är väldigt dåligt.
Koldioxiden håller kvar vår värme. Och gör så att vi ej brinner upp på dagen och fryser ihjäl på natten. Utan vår atmosfär så hade jordens klimat varit som månens. Solens strålar värmer upp jordens landområden, vatten och luft. Växthusgaserna är gaser i atmosfären som håller kvar en del av vår värme. Utan växthuseffekten så hade jorden varit väldigt kall för att när solstrålarna passerar genom vår atmosfär så hade solstrålarna snabbt strålat tillbaka ut i rymden. Vårt vatten hade varit fruset till is och allt liv hade varit omöjligt på jorden.
Vår förstärkta växthuseffekt är negativt eftersom det gör så att vår värld bara blir varmare och varmare. Det leder till många miljökatastrofer. De vanligaste gaserna som finns i atmosfären är kväve och syre. Koldioxid och andra ämnen som metan, vattenånga och dikväveoxid finns också i atmosfären och de fångar upp värmestrålningen.
Vattenångan (H2O) är en gas som är väldigt vanlig och betydelsefull för den naturliga växthuseffekten. Men problemet är att vattenångan förstärker... Köp tillgång för att läsa mer

Växthuseffektens påverkan | Utredande text

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-01-12
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Ganska missnöjd. Hade förväntat mig mer begrepp och utförliga analyser med tanke på att uppsatsen var tilldelad ett A.