Vansinne och Galenskapens Onda Cirkel | Essä

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Svenska 2
 • A
 • 5
 • 2485
 • PDF

Vansinne och Galenskapens Onda Cirkel | Essä

En längre essä som undersöker begreppen "vansinne" och "galenskapens onda cirkel" ("decent into madness"), samt hur dessa begrepp skildras i ett antal litteraturhistoriska verk. Bland annat nämns karaktärer från Jane Eyre, Medea, Odyssén, MacBeth, TinTin och Sagan om Ringen.

Lärarens kommentar

Styrka: Du driver din egen uppgift till sin spets. Håller överlag rätt stilnivå. Är noga med att föra ett resonemang som går att följa. Har känsla för hur man rör sig på gränsen till det absurda.

Att jobba med: Det finns en del småfel – allvarligast av dem är nog felaktigt användande av hans/sin vid några tillfällen. Se efter om du förstår mina kommentarer. Den allvarligaste bristen med hela texten är de inledande styckena. Magickortet som genomgående referens är mycket välfunnet, men det skulle vinna mycket på att presenteras innan Jane Eyre tas upp som första exempel. Att återknyta till det på slutet hade också varit elegant.

Elevens kommentar

Inledningen är hafsig och slarvig med ett exempel som inte tillför någonting till helheten, påhoppet på att världsreligioner i slutet är något barnsligt.

Utdrag

"Vansinne och galenskap är ett fenomen som länge gäckat mänskligheten, och frågan är: vad är det egentligen? Jag har funderat över detta och försökt undersöka detta genom att insamla literära skildringar av detta. Mitt slutgiltiga mål är formulera en definition som kan infatta alla de karaktärer jag själv betraktar som vansinniga. Som utgångspunkt tänker jag använda en egenformulerad definition och testa den på olika karaktärer och handlingar för att sedan justera den utifall det skulle behövas. Om jag bara följer mina förutfattade meningar och uppfattningar av vansinne nu innan projektet börjar skulle jag definiera det så här:

Vansinnig är ett adjektiv som beskriver en person som skadar sig själv och andra utan anledning."... Köp tillgång för att läsa mer

Vansinne och Galenskapens Onda Cirkel | Essä

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2014-08-06
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  "Upprepade gånger och ofta må vara ganska vagt uttryckta tidsbestämmelser, näst i stil med Skolverkets betygskriterier [...]" hahaha. Skämt åsido, texten har jättemånga referenser till verk. Det är imponerande kunskaper (såvida inte eleven hittade en fullträff-internetkälla). Det fanns dessutom bra med exempel som gjorde det lättare att förstå vad eleven menar. Dessa exempel kan nog hjälpa mig förstå hur man tar upp exempel i texter. Mycket lätt att läsa också.