Varför förändras språk? | PM

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Svenska 3
 • A
 • 2
 • 795
 • PDF

PM (Promemoria): Varför förändras språk? | PM

Ett PM om "varför förändras språk?". Eleven tar också upp en del språkhistoria och använder sig av flera artiklar.

Elevens kommentar

Vara lite försiktig med tilltal som ”vi” då det inte är helt neutralt och kan därför ses som ett brott mot den vetenskapliga stilen. ”Så” är oftast ett onödigt utfyllnadsord som du kan ta bort.

Utdrag

Svenska språket är i ständig förändring. Genom historien har svenskan förändrats och utvecklats på grund av en mängd olika orsaker kopplade till bl.a. historiska skeenden. I denna text ska jag ge en översiktlig bild av den svenska språkhistorien samt genom att göra olika djupdykningar i historien svara på följande frågeställning: Varför förändras språk? För att avgränsa denna text ska jag inrikta mig på de influenser som har påverkat svenskan utifrån.

”Det finns knappast något känt språk som skulle vara fullkomligt opåverkat av ett annat språk” Skriver Nina Martola, Leila Mattfolk och Caroline Sandström i deras artikel När språk möts, Språkbruk (2014). Alltsedan vi människor har kommunicerat genom språk har de olika språken varit i kontakt och påverkat varandra på olika sätt. Martola, Mattfolk och Sandström menar att orsakerna till språkkontakt är många. Några utav dessa är bland annat ekonomiska (folk började flytta bland städerna för att söka jobb), politiska (i form av bland annat koloniseringar) och religiösa (då folk bosatte sig i andra länder... Köp tillgång för att läsa mer

Varför förändras språk? | PM

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2019-11-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Riktigt bra! Fick ändra lite källförteckning i den löpande texten men det var nog en mer inviduell preferens.