Vargens ekologi | Biologi 1

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
 • Biologi 1
 • B
 • 1
 • 867
 • PDF

Fördjupningsuppgift: Vargens ekologi | Biologi 1

En fördjupningsuppgift i Biologi 1, där eleven redogör för vargens ekologi. Fokus ligger bland annat på hur vargen lever och kommunicerar, hur pass farliga vargarna är och vad som skulle ske om vargarna utrotades helt i Sverige. Notera att källor saknas.

Utdrag

"Vargen är det mest framgångsrika rovdjuret på jorden. Man säger att den styrde världen i tusentals år och började förlora sin makt när människan uppfann skjutvapnet. Vargen jagades oupphörligt. Många regeringar förklarade dem som skadedjur och jakten började på allvar. I Sverige var vargen nästan helt utrotad i slutet av 1970-talet och innan år 1900 var södra Sverige helt utan vargar (den sista vargen i Småland sköts 1888). Grunden till vara nuvarande vargar är två – tre vargar som fanns kvar efter skjutjakten. Idag har vi färre än 300 vargar och regeringen införde licensjakt år 2010 på dem få vargar som vi har kvar. Om vi fortsätter så, kommer vargen vare en utrotningshotad djur igen. De flesta vargarna lever på riksgränsen mellan Sverige och Norge. Men hur fungerar vargarna egentligen? Vargarna lever i flockar eller som man kallar det idag, familjegrupper. En vargflock består av ett s.k. alfapar, en alfahona och en alfahanne. Flocken består också av alfaparets årsungar och några äldre ungar. Det är väldigt sällsynt att enstaka obesläktade individer accepteras av flocken. Vargflock fungerar inte så som vi tror, det finns en tydlig hierarki och alfahonan är överst i den. Kommunikationen i en flock är väldigt viktigt och vargarna kommunicerar med varandra med hjälp av lukt, rörelsemönster och minspel."... Köp tillgång för att läsa mer

Vargens ekologi | Biologi 1

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2014-09-30
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Jätte braaaaaa fick mycket hjälp