Variation av amylasaktivitet | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Biologi 2
  • A
  • 6
  • 1186
  • PDF

Variation av amylasaktivitet | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift där eleven undersöker om människors gener eller födointag påverkar amylasaktiviteten.

Frågeställning

Varför har folkslag i tabellen ovan med mer stärkelse i födan högre amylasaktivitet?

Har den varierande amylasaktiviteten mellan folkslagen i tabellen ovan något att göra med deras gener?

Syfte

Ta reda på om faktorer som typ av kost och gener har någon inverkan på amylasaktivitet hos olika människor.

Innehåll

Inledning
Frågeställning
Syfte
Hypotes
Metod
Diskussion
Källförteckning

Utdrag

Hypotes
H1 - Människans amylasaktivitet styrs av mängdens stärkelse i individens diet.

H2 - Människans amylasaktivitet beror på hennes geografiska ursprung (folkslag) d.v.s gener.

Metod
För att undersöka om amylasaktiviteten i saliv hos människan styrs av mängd stärkelse i födan och gener kan det göras en studie på enäggstvillingar som är bushmän. Genom att jämföra amylasaktivitet hos dessa enäggstvillingar vars föda är likartad, kan man se hur stor variationen i amylasaktivitet är. Är det någorlunda lika amylasaktivitet antas att gener och föda har betydelse för amylasaktiviteten. Låt sedan den ena tvillingen få en mer stärkelserik föda under loppet av sex månader. Ändras amylasaktiviteten hos den personen kan det antas att födans mängd av stärkelse påverkar amylasaktiviteten.

Undersök sedan två personers amylasaktivitet vars geografiska ursprung är olika och som har olik typ av kost, där även deras förfäder haft olik kost. Den ena personen ska ha stor mängd stärkelse i födan medan den andra har väldigt låg mängd stärkelse i födan. Låt sedan dessa två personer byta kost under sex månader. Sker det en förändring i... Köp tillgång för att läsa mer

Variation av amylasaktivitet | Fördjupningsuppgift

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2020-05-08
    .