Hur mycket vatten förbrukas på ett dygn? | Undersökning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Komvux
 • Biologi 1
 • A
 • 3
 • 901
 • PDF

Hur mycket vatten förbrukas på ett dygn? | Undersökning

En undersökning som syftar till att utreda hur mycket vatten en genomsnittlig svensk förbrukar per dygn, och vad man kan göra för att minska sin vattenförbrukning.

Lärarens kommentar

Klart och tydligt redovisad rapport som innehåller de delar den ska, väl genomarbetad md informativa bilder.

Innehåll

- Syfte
- Teori
- Hypotes
- Utrustning/material
- Utförande
- Resultat
- Diskussion
- Källor

Utdrag

Utrustning/material:

• 10 liters hink
• Litermått
• Tidtagarur
• Miniräknare
• Dusch
• Vattenkran
• Toalett

Utförande:
Till att börja med ställs ett litermått under vattenkranen, varpå vattnet sätts igång i den hastighet som brukar användas samtidigt som tidtagaruret startas. När litermåttet är fullt ska tidtagaruret stannas, töm litermåttet och gör samma procedur igen tills dess att det har gått 1 minut. Skriv ner antalet liter vatten som gick åt under en minut, detta för att sedan kunna räkna ihop antalet liter som förbrukas vid användning av vattenkranen. Ta reda på hur många liter vatten som förbrukas vid en toalettspolning, skriv sedan ner antalet toalettbesök (vid nyare modell av toalett finns ofta en knapp för mindre spolning och en knapp för mer) och vilket knapptryck som används. Ställ en 10 liters hink under duschkranen och sätt sedan igång vattnet i den hastighet som brukar användas samtidigt som ett tidtagarur startas. När hinken är full ska tidtagaruret stannas och hinken tömmas för att sedan upprepa samma process tills det gått 1 minut. Skriv ner antalet liter vatten som förbrukades under den minuten, håll sedan vid dusch reda på hur länge/många minuter som duschas och räkna sedan ut antalet liter vatten som förbrukades. Undersökningen skall göras under ett dygn, sedan räknas antalet liter vatten som förbrukades under det dygnet ihop... Köp tillgång för att läsa mer

Hur mycket vatten förbrukas på ett dygn? | Undersökning

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2016-09-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra skrivet tydligt och fint,dock skulle vara ännu mer bättre om ni har visat en tabell eller diagram om resultatet ni fick!
 • 2015-10-05
  Intressant diskussion