Vatten och aggregationstillstånd | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Komvux Komvux
  • Naturkunskap 2
  • B
  • 6
  • 1567
  • PDF

Vatten och aggregationstillstånd | Labbrapport

En labbrapport vars syfte är att undersöka vad som händer när is ändrar aggregationstillstånd från fast till flytande form, med fokus på volymmässiga förändringar.

Innehåll

Syfte
Teori
Hypotes
Material
Utförande
Resultat
Diskussion
Källförteckning

Utdrag

MATERIAL
Två glas med raka kanter, ett stort och smalt glas , vatten, isbitar, ett lock och frys.

SYFTE
Syftet med denna laboration är att via undersökning observera vad som händer med vattennivån i glaset när isen smälter och hur vattnet påverkas av med isbitar eller utan isbitar när man fyller på med mer vatten efter att man har frusit glaset. Det man ska lära sig i denna uppgift är att iaktta hur vattnet kan anpassa sig efter olika tillstånd som fastform eller flytande. Som utgångspunkt till detta experiment används dessa frågeställningar: Vad händer med vattennivån i glaset när man fryser direkt i glaset och sedan fyller på med vatten, jämfört med om du använder dig av isbitar, jämfört med isbitar och lock? Hur kan detta kopplas ihop med växthuseffektens påverkan på vattennivån i våra världshav?

TEORI
Största delen av vårt jordklot är täckt med vatten och världshavet tar upp 70,8 % av jordens yta. Vatten är en livsnödvändig kemisk förening bestående av väte- och syreatomer för levande organismer och människan. Utan det finns inget liv på jorden. Det finns två sorters vatten, saltvatten och sötvatten, …... Köp tillgång för att läsa mer

Vatten och aggregationstillstånd | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.