Vatten och sanitet | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Geografi 2
  • C
  • 4
  • 1280
  • PDF

Vatten och sanitet | Utredande text

Det här är en utredande text som handlar om vatten och sanitet, med fokus på internationella orättvisor gällande tillgången till rent vatten. Texten är skriven utifrån följande frågor:

Varför behöver vi människor rent vatten?
Hur ser vattentillgången och vattenförbrukningen ut globalt?
Områden som är gynnade/missgynnade i världen kopplat till klimat.
Vem "äger" vattnet?
Kinas internationella/regionala överenskommelser kring vattenresurserna?
Vattentillgång och förbrukning i Kina? Påverkning av befolkningen inom landet?
Nationella ev. regionala säkerhet för vattentillgångar/kvaliteten. Vad borde man göra?
Sanitära villkor i Kina, hur påverkas befolkningen? Skillnader mellan land/stad, rik/fattig.
Vad görs nationellt/regionalt för att säkerställa tillgången till sanitet inom Kina.
Två globala lösningar gällande vatten och sanitet med motivation.

Lärarens kommentar

Att förbättra: gå in djupare på det globala perspektivet.

Elevens kommentar

Längre, dock hade vi max 2 A4.

Utdrag

Människors tillgång till rent vatten är en mänsklig rättighet, trots detta är det fortfarande 784 miljoner människor som saknar denna resurs. Detta leder till allvarliga konsekvenser, till exempel ökad risk till sjukdomar. Barns hälsa påverkas mycket beroende på vatten kvalitén, i nuläget dör runt 600 000 barn under fem år varje år på grund av diarrésjukdomar. Dödsfallen grundas ofta på brist av rent vatten, eftersom vi vet detta kan vi räkna ut att ca 1000 barn dör varje dag på grund av den bristande vatten standarden. Som alla livsformer på jorden är vi människor beroende av vatten och det är vattnet som gör att vi överlever. All slags matproduktion kräver vatten, jordbruken är beroende eftersom utan vatten tillgångar skulle konstbevattning vara omöjligt och jordbruken inte vara lika effektiva. Vatten andvänds även för att producera energi genom vattenkraftverk där energin utvinns från vatten fall. Idag är det en stor brist på vatten, orsakerna är många men torka, ökenspridning, föroreningar och krig är fyra viktiga förklaringar.

Det får oss att förstå att vi människor behöver vatten dagligen för att överleva, enligt World Health Organization behöver en människa ca 50 liter/dygn. Dock helt orealistiskt i de vattenfattiga u-länderna. Det är väldigt stora skillnader mellan olika delar av världen, tillgången och användningen av vattnet kan vara extrem. Ett exempel på detta är skillnaden mellan den Kenyansk landsbygden där ca 5 liter/dygn används till... Köp tillgång för att läsa mer

Vatten och sanitet | Utredande text

[0]
Inga användarrecensioner än.