Vatten i tre aggregationsformer | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Komvux
 • Naturkunskap 2
 • B
 • 2
 • 306
 • PDF

Vatten i tre aggregationsformer | Labbrapport

En labbrapport om vatten i tre aggregationsformer där syftet är att undersöka vad som händer med vattenmolekylerna då en isbit med hjälp av en värmekälla går över från fast form (is) till flytande (vätska) och gasform (vattenånga).

Innehåll

Vatten i tre aggregationsformer

- Inledning
- Hypotes
- Material och metod
- Resultat
- Diskussion
- Slutsats
- Källförteckning

Utdrag

Inledning
En vattenmolekyl består av två väteatomer som är bundna till en syreatom med elektronpar, vilket kallas för elektronparbindningar. De gemensamma elektronerna i vattenmolekylen kretsar mer runt syreatomen vilket gör att den har negativ laddning och väteatomerna positiv. Detta betyder att vattenmolekylen är en dipol, har två elektriska poler. När två vattenmolekyler binds med varandra då uppstår vätebindningar.
Så gott som alla ämnen kan vatten också finnas i tre olika aggregationsformerna: fast fas (is), vätskefas... Köp tillgång för att läsa mer

Vatten i tre aggregationsformer | Labbrapport

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2016-04-28
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  det var ju bra för mig
 • 2015-02-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  osjdfsokfjjfd dogjdo geg
 • 2015-03-04
  bjlkhgfghjkiiu hhvjnl