Vattenbrist i Afrikas fattiga länder | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
  • Samhällskunskap 1a1
  • B
  • 3
  • 880
  • PDF

Vattenbrist i Afrikas fattiga länder | Fördjupningsuppgift

Det här är en kort fördjupningsuppgift i Samhällskunskap 1a1, som handlar om vattenbristen i Afrikas fattiga länder och hur man kan komma tillrätta med problemen.

Arbetets syfte och frågeställning var:

Syfte:
Jag har som mål att kunna lära mig så mycket jag bara kan om vattenbrist och förhoppningsvis få en mycket klarare bild på hur människor i Afrika har det.

Frågeställning:
Hur löser man vattenbristen i fattiga länder?

Lärarens kommentar

Du skulle ha fått ett A men jag saknade en del fakta.

Utdrag

Inledning:
I denna rapport skriver jag om hur man löser vattenbristen i Afrikas fattiga länder. Jag hade andra val att välja mellan men jag tyckte att denna fråga var det mest intressanta av dem och det är nöjd med. Det finns enormt många länder som lider av vattenbrist idag. Alla barn har rätt till att ha tillräckligt med mat, till en bra bostad och till en god hälsa. Själv kommer jag från Irak och jag har gått igenom vattenbrist men dock inte på samma sätt som folk i Afrika har det.

Fakta:
Vattenbrist innebär att det är brist på rent vatten och i Afrika är just detta ett av de största problemen, både på landsbygden och i de stora städerna. Det finns väldigt många olika konsekvenser på en människas hälsa och kropp när det gäller brist på vatten. Väldigt allvarliga konsekvenser. Diarré, malaria och denguefeber för att bara nämna några av sjukdomarna.

Alla människor skall ha tillgång till rent vatten och det är en mänsklig rättighet, men ändå har ca 780 miljoner människor inte tillgång till vatten, vilket leder till att tusentals människor dör varje dag. Man har kommit fram till att det är ca 3,4 miljoner människor som dör om året av just vattenbristen. De som är mest lidande i detta fall är barnen som är under 5 år som är väldigt angivna och svaga i denna ålder. Enligt en studie så är en fjärdedel av alla barn dödsfall av vattenrelaterade sjukdomar. Det betyder alltså att var tjugonde sekund så dör ett barn på grund av vattenbristen.
En amerikan använder i genomsnitt 400 liter/dag. Motsvarande siffra för det mest drabbade landet är 10 liter/dag... Köp tillgång för att läsa mer

Vattenbrist i Afrikas fattiga länder | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.