Vattenbristen i Mellanöstern | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Geografi 2
  • B
  • 1
  • 487
  • PDF

Vattenbristen i Mellanöstern | Sammanfattning

En sammanfattning som berättar om vattenbristen i de dominerande länderna i Mellanöstern, Syrien, Jordanien, Libanon och Israel/Palestina. Här förs korta resonemang kring orsakerna till vattenbristen i länderna, såsom jordbruk, konflikter och väderförhållanden.

Observera att källor saknas.

Lärarens kommentar

Bra och konkret, precis vad uppgiften sökte.

Utdrag

All vattenförsörjning i Mellanöstern kommer att försämras under de kommande 25 åren. Detta hotar den ekonomiska tillväxten, den nationella säkerheten och tvingar fler människor att emigrera till redan överbefolkade städer.

I Syrien har dålig planering, slösaktiga bevattningssystem, intensivt jordbruk och en snabbt växande befolkning orsakat den bristande vattenresursen. Jordbruket står för nästan 90 procent av landets vattenkonsumtion och ineffektiva bevattningsmetoder leder till slösning av vatten. Ännu en sak som inte bådar gott för framtiden är att trots en 2005 lag mot borrbrunnar, har illegala brunnar frodats och borras allt djupare för att nå krympande grundvattenreserven. Jordbrukarna har utarmat det mesta av... Köp tillgång för att läsa mer

Vattenbristen i Mellanöstern | Sammanfattning

[0]
Inga användarrecensioner än.