Vattenkapacitet hos olika jordarter | Labbrapport | Biologi

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 3
  • Biologi 1
  • A
  • 6
  • 1540
  • PDF

Vattenkapacitet hos olika jordarter | Labbrapport | Biologi

En labbrapport som handlar om vattenkapacitet hos de tre jordarterna: matjord, sand och torv. Olika jordar har olika bindningssätt och på så sätt har de olika typer av vattenhållande funktion. Utifrån sitt bindningssätt kan man se hur bra transportförmåga jordarten har. Detta undersöks här genom att vatten leds genom olika typer av jord och ned i ett mätglas, på tid.

Lärarens kommentar

Lägg gärna till mer löpande text i resultatet och bli mer informativ. Då blir det lättare att följa tabellerna och diagrammen.

Innehåll

Sammanfattning 3
Inledning 4
Syfte 4
Teori 4
Hypotes 4
Metod och material 4
Material 4
Metod 5
Resultat 5
Diskussion 6
Referenser 7
Källkritik 7

Utdrag

TEORI
En jordart är en typ av avlagring som finns på jordens yta. De flesta svenska jordarter har bildats i samband med en istid och räknas på så sätt till de glaciala jordarterna. Det finns även andra typer av bildningen till jordarter fast dessa har inte skett i Sverige.
Olika jordar har olika bindningssätt och är på så sätt har de olika typer av vattenhållande funktion. Utifrån sitt bindningssätt kan man se hur bra transportförmåga jordarten har. Torv är en jordart som bildats ur fuktig mark och finns i olika arter. Torv finns nästan över hela Sverige men förekommer även i Asien, Sibirien och Nordamerika. Totalt består 3,5 % av jordytan av Torv. I denna laboration användes torvmull och denna typ kan användas till strötorv i ladugårdar, isolering och även till förvaring av is. Människan kan även använda det i olika typer av mediciner och inom spa men även som jordförbättring på åkrar. Torven sänker PH-värdet och binder även vatten utan att dränka växtens rötter.
En annan typ av jordart laborationen innehöll var matjord och består organiska material (både djur och växter) i deras olika stadier av förfall. Ett organiskt material som i matjord även kallat anläggningsjord har en bra förmåga att...

MATERIAL
- Filterpapper
- Mätglas
- 3 trattar
- E-kolv
- Våg
- 20 g av jordarterna sand, torvmull och matjord.
- Bägare
- Sked
- Tidtagarur
- Vatten, H2O... Köp tillgång för att läsa mer

Vattenkapacitet hos olika jordarter | Labbrapport | Biologi

[0]
Inga användarrecensioner än.