Vattenkraft och stenkol | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Geografi 1
  • A
  • 4
  • 89
  • PDF

Vattenkraft och stenkol | Utredande text

En utredande text om vattenkraft och stenkol som energimetoder. Eleven redogör för respektive energikälla, och diskuterar deras för- och nackdelar. Arbetet innehåller ett flertal olika grafer med relevant statistik.

Innehåll

- Vattenkraft och stenkol
- Källor

Utdrag

Vattenkraft utvinns oftast från forsar och strömmar. Vattendragen skapas i och med  höjdskillnader. Först samlas vattenmassa från nederbörd i en stor damm på den högre  höjden, sedan forsar det ner till den lägre nivån. Mellanstadiet, alltså fallet, är själva  energikällan. Trycket från det strömmande vattnet sätter igång en rotation av sk.  turbinblad. Det är i rotationen som elektricitet genereras. För att reglera mängden vatten  som strömmar genom turbinbladen använder man dammluckor.   Det finns mycket positiva saker med vattenkraft, men även många negativa  aspekter. Biodiversiteten vid vattendragen kan bli skadad pga omformningen av floder.  Få fiskarter kan anpassa sig till dessa miljöer, alltså stoppas deras förökningsprocess.  Floder kan även torka ut för att man styr vattnet åt ett annat håll, alltså in i turbinbladen. Positivt är ju dock att det är miljövänligt, om man bortser från det ovannämnda.  Vattenkraft ger inga utsläpp och man använder endast naturliga tillgångar för att få... Köp tillgång för att läsa mer

Vattenkraft och stenkol | Utredande text

[0]
Inga användarrecensioner än.