Vattenkraft och vindkraft | Fördjupningsarbete | Biologi

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Biologi 1
  • VG
  • 20
  • 4683
  • PDF

Fördjupningsuppgift: Vattenkraft och vindkraft | Fördjupningsarbete | Biologi

Detta fördjupningsarbete tar sig en titt på vatten och vindkraft. Två frågeställningar som eleven finner extra intressanta guidar texten och de formuleras som:

Vad har vindkraften för historia och när började man använda sig utav den?
Lönar sig verkligen vindkraften ur en ekonomi och miljösynpunkt?

Den tar sedan upp utveckling, teknik och den svenska användningen av dessa två energikällor. Även ett internationellt perspektiv behandlas samt hur framtiden för dessa förnybara resurser ser ut. . För och nackdelar mellan de båda ställs mot varandra innan en avslutning med diskussion och slutsatser görs.

Innehåll

Inledning 3
Vad är Vattenkraft 4
Historia 5
Vindkraften minska växthuseffekten 6
Säkerhet 7
Ekonomi 7
De fyra stora älvorna 8
Hur vattenkraft är i Framtiden 9
Hur vattenkraft påverkar miljön 9
Fördelar 10
Nackdelar 10
Vindkraft 11
Hur vindkraft fungerar 12
Historia 13
Visste du att 14
Funktion och konstruktion 14
Hur Vindkraften fungerar i Sverige 15
Vindkraft i Världen 15
Miljö 15
Byggnad & planering 16
Framtiden 16
Fördelar & Nackdelar 17
Fördel 17
Nackdelar 17
Diskussion & slutsatser 18
Källförteckning 19

Utdrag

VAD ÄR VATTENKRAFT
I Sverige finns det ungefär 1800 vattenkraftverk och av de vattenkraftverken finns det ca 200 stora, som har en effekt på 10 MGW eller mer än det. Det största vattenkraftverket är Harsprånget som ligger i Luleå älv och den har en reaktion på 940 MGW. Ungefär 80 % av vattenkraften består Norrland för, de allra flesta står i Svealand och Göteborg. Visste du att under ett år ger vi svenska vattenkraften ca 65 TWL el, men när det blir torrår minskar det till 50 TWL och under ett våtår kan vi ge över 75 TWL.
Vattenkraften är oerhörd ren utav sig för att den inte släpper ut giftiga ämnen som skadar och skapar inte avfall, men livet runt dammarna är farliga på grund av att det befinner vattendrag runt omkring. Många dammar har översvämmats renarnas betes marker vilket leder till att många människor som bor nära dammarna för flyttar sig till ett säkrare ställe, därför vill man för bättra vattenkraftverken mer miljö passande. Ett exempel om man skulle börja bygga en tunnel under vatten kan man rent säga att man själ 50 % av vatten tunnel och vattnet snarare skulle befinna sig uppe i älven. Men skulle man göra den under en tunnel skulle det vara skillnad på vatten dragningen, det skulle bara dra av ungefär 10-15 % av vattnet. Vattenkraften påverkar miljön genom dammar, magasin, och kraftverk förändrar landskapet och även växternas och djurlivet. Vandringsfiskarna som tillexempel laxar och öring portas från sina lekplatser och när vi bygger dammar och kraftverk, men det finns en lösning på det. Man kan hjälpa de genom att bygga laxtrappor för att de ska kunna komma förbi utan tvekan. Det är kraftindustrin som odlar laxar och havsöring som man senare för att kvalificera den naturliga förnyelsen. Visste du att varje år släpper vattenfall ut ungefär 1,3 miljoner laxar och havsöringar ungar, sedan sätts de här ungarna ut för nederstöms kraften i Umeälven, Luleåälven, Indalsälven, Göta älv, Ångermanälven, Värnen och Dalälven. Eftersom man har kommit på lösning har man kunnat rädda laxfisket i Östersjön, dessutom av alla laxar som blir fiskade i östersjön är 75 % odlad. Naturvårdsverket bland annat driver kraftföretagen många forskningsprojekt som vill få en bättre miljö i de utbyggda vattendragen.
Intresset för vattenkraften har ökat, eftersom vi individer uppfinner olika metoder på olika slags saker hela tiden. Det går mycket pengar för att bygga ett vattenkraftsverk, och andra är underhållskostnaderna väldigt låga. Vatten är gratis och det finns även inte miljöavgift på vattenkraften. Jag tror vattenkraft och Biobränsle kommer att vara grundpelarna i framtidens energisystem. Just nu på en lång sikt är det Solenergi som avgör en ganska stor betydelse inom världen. Man har börja spara ut de fyra stora älvorna från... Köp tillgång för att läsa mer

Vattenkraft och vindkraft | Fördjupningsarbete | Biologi

[0]
Inga användarrecensioner än.