Vattens och is densitet | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Komvux
  • Naturkunskap 2
  • B
  • 1
  • 412
  • PDF

Vattens och is densitet | Labbrapport

En labbrapport vars syfte är att utreda densiteten hos is och vatten. I denna laboration undersöks vattennivån i glas fyllda med respektive ämne.

Lärarens kommentar

Tack för din laborationsrapport. Den innehåller alla rubriker som ska finnas med. Du fick bra resultat som du tolkar korrekt genom att koppla till teorin.

Innehåll

Vattens densitet

- Syfte
- Teori
- Hypotes
- Utrustning/Material
- Utförande
- Resultat
- Slutsats
- Källor

Utdrag

Syfte: Med denna laboration ska vi med hjälp av väldigt få verktyg förstå innebörden mellan is och vattens olika densitet och vad som händer när man blandar de två. Kommer vattnet i glaset att rinna över, eller vad är det som egentligen händer.

Teori: Vattnet har lite större densitet än vad isen har, så därför ökar volymen något när vattnet går från flytande till fast form. Volymen ökar på grund utav när vattnets temperatur går under 0 grader Celsius är värmerörelsen så liten att vätebindningarna sitter på sina bestämda platser och kan inte längre förflytta sig, därmed är de placerade med större avstånd från varandra än vid flytande form. Molekylerna i isen är bundna till varande med vätebindningarna och bildar då veckade ringar, tillsammans med vätebindningarna är ringarna sammankopplade så att iskristallen får ett rymdnätsstruktur. När isen smälter blir molekylerna rörliga... Köp tillgång för att läsa mer

Vattens och is densitet | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.