Vattnets specifika värmekapacitet | Labbrapport i Fysik 2

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Fysik 2
  • Inget betyg givet
  • 6
  • 2314
  • PDF

Vattnets specifika värmekapacitet | Labbrapport i Fysik 2

En labbrapport vars syfte är att ta reda på vattens specifika värmekapacitet. Detta gör eleven genom att blanda kokhett vatten med rapsolja i en termos och beräkna temperaturändringen på dem. Information används sedan för att räkna ut den avgivna samt upptagna energin och beräkna vattens specifika värmekapacitet. Frågorna som besvaras i labbrapporten är:

- Vad är värme?
- Vad är värmekapacitet?
- Hur överförs värme?

Elevens kommentar

Annan metod, exempelvis mha. en kalorimeter.

Innehåll

VATTNETS SPECIFIKA VÄRMEKAPACITET

- Inledning
- Material och metod
- Resultat
- Diskussion
- Litteraturförteckning och figurförtecking

Utdrag

Material och metod
Laborationen inleddes med att mäta upp 0,60 l vatten samt 0,15 l rapsolja (Zeta, rapsolja) med hjälp av ett mätglas. Därefter hälldes vattnet i en termos där det värmdes upp av en doppvärmare. När vattnet hettats upp antecknades temperaturen på både vattnet och den rumstemporerade oljan. Därefter hälldes oljan i termosen som sedan förslöts. Efter det skakades termosen om i en minut så att innehållet blandades. Sedan öppnades termosen och temperaturen antecknades återigen. Denna procedur upprepades för samtliga försöken, dock så varierade volymerna av rapsolja och vatten i de två sista försöken. I försök 3 användes samma mängd rapsolja, men endast 0,55 l vatten. I försök 4 användes 0,65 l vatten och 0,077 l rapsolja, se Tabell 1.

Efter försöken beräknades hur mycket energi som upptagits av rapsoljan. Denna energi likställdes sedan med den avgivna energin från vattnet. Den upptagna energin räknades därför ut genom att sätta in temperaturändringarna per försök, den kända specifika värmekapaciteten och massan rapsolja i formeln för specifik värmekapacitet, se Figur 1. För att få fram de olika massorna i försöken multiplicerades densiteten med volymen. När den upptagna energin räknats ut likställdes den med den avgivna energin. Sedan sattes mätetalet in i formeln för specifik värmekapacitet tillsammans med den uträknade massan och temperaturändringen vilket gav upphov till en ekvation där vattens specifika värmekapacitet kunde lösas ut... Köp tillgång för att läsa mer

Vattnets specifika värmekapacitet | Labbrapport i Fysik 2

[0]
Inga användarrecensioner än.