Vegetarisk kost | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Biologi 1
  • Inget betyg givet
  • 6
  • 1251
  • PDF

Vegetarisk kost | Labbrapport

En projektrapport som handlar om vegetarisk kost och vad det innebär för kroppen och för miljön. Genom litteraturstudier och genomgång av internetkällor jämförs vegetarisk kost med köttkost utifrån både kropp och hälsa och miljöaspekter såsom utsläpp och transporter.

Rapporten utgår från följande frågeställningar:

- Hur miljövänligt är det att vara vegetarian gentemot köttätare?

- Vilka faktorer påverkar utsläppen genom köttproduktionen?

- Hur påverkar det kroppens hälsa?

Innehåll

1 INLEDNING
1.1 Syfte 6
1.2 Frågeställningar 6
1.3 Metod .6
1.4 Metod och källkritik 6/7
2 RESULTAT – utsläpp från animalieprodukter 7/8
2.2 Kroppens hälsa av vegetarisk mat 8
3 SAMMANFATTNING 9
4 REFERENSER .9

Utdrag

Inledning
Att vara vegetarian handlar inte alltid om att äta grönsaker och utesluta köttprodukter, det rör både miljön, resursslöseri samt människans hälsa. Att köttkonsumtionen i samhället står för stor del av vår miljöpåverkan är inget nyhet - statistik och faktablad kan bevisa det. Det finns många anledningar till att äta mindre kött, vilket har drivit mitt intresse hit. Hur kan konsumtionen av mindre kött påverka individers hälsa, och vår miljö? Det finns intressant fakta att ta reda på därigenom anledningen till varför jag valt detta ämne som mitt projektarbete... Köp tillgång för att läsa mer

Vegetarisk kost | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.