Vegetarisk skolmat | Undersökning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Samhällskunskap 1b
  • B
  • 2
  • 890
  • PDF

Vegetarisk skolmat | Undersökning

En undersökning av hur elevers inställning till vegetarisk skolmat påverkas av att ha sett en film om hur djur blir behandlade inom köttindustrin och hur miljön påverkas av köttkonsumtionen.

Innehåll

Inledning
Syfte och frågeställning
Metod
Resultat
Diskussion
Sammanfattning
Källförteckning:

Utdrag

Inledning
Hur lättpåverkade är vi som individer? Här kollas hur lättpåverkad en klass är med hjälp av en video. Klassen testas om de blir påverkade av en video om klimatändringen och köttproduktionen. Resultatet blir om de är villiga att äta mer vegetariskt i skolan för att minska klimatändringen och köttindustrins köttproduktion.

Syfte och frågeställning
Från början skulle undersökningen handlade om vad skoleleverna i Na15c tyckte om skolmaten. Sen ändrades frågeställningen till vad de tycker om vegetariskt. Slutligen ändrades frågeställningen till “Hur påverkar visuell media resultatet?”. Det blev den slutgiltliga frågeställningen, men eftersom grundidéen var skolmat så är frågorna på det temat. Så i grund och botten handlar undersökningen om hur människor blir påverkade av ett videoklipp, samtidigt som undersökningen tar reda på vad folk tycker om skolmaten.

Metod
Ett formulär lämnades ut med frågor som två olika grupper bestående av 12 personer i vardera grupp ska svara på. De två olika grupperna... Köp tillgång för att läsa mer

Vegetarisk skolmat | Undersökning

[0]
Inga användarrecensioner än.