Verklighetsuppfattning: Materialism, dualism, idealism | Platon | Instuderingsfrågor

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
  • Filosofi 1
  • G
  • 2
  • 475
  • PDF

Verklighetsuppfattning: Materialism, dualism, idealism | Platon | Instuderingsfrågor

Ett antal instuderingsfrågor i filosofi som handlar om olika typer av verklighetsuppfattning, bland annat materialism, idealism och dualism. Fokus ligger på Platons tankar men även Sokrates och Demokritos tas upp.

Innehåll

Instuderingsfrågor

1.Hur får man kunskap enligt Sokrates?
5.Vad kallas Platons verklighetsuppfattning och vad innebär det begreppet?
6.Hur beskriver Platon verkligheten med hjälp av sin grottliknelse?
9.Hur får man kunskap enligt Platon?
10. Hur kan Platon vara säker på att människans själ är odödlig?
7. Förklara så utförligt du kan vad en “idé” är enligt Platon
8. Vad är den dialektiska metoden?
2. Av vad består världen enligt Demokritos?
3. Hur förklarar Demokritos förändring?
4. Vad säger Demokritos om människans själ och medvetande?

Utdrag

5. Vad kallas Platons verklighetsuppfattning och vad innebär det begreppet? Det vi uppfattar med våra sinnen är inte den äkta verkligheten, utan enbart en skuggbild av den. Det finns två nivåer av verkligheten. Sinnesvärlden verkligheten vi upplever med våra sinnen, där allting är icke-perfekt och tillfälligt. Ide världen där allting är perfekt, där det... Köp tillgång för att läsa mer

Verklighetsuppfattning: Materialism, dualism, idealism | Platon | Instuderingsfrågor

[0]
Inga användarrecensioner än.