Vetenskapsteoretiska begrepp | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Filosofi 1
 • Inget betyg givet
 • 3
 • 725
 • PDF

Vetenskapsteoretiska begrepp | Fördjupningsuppgift

En enklare fördjupningsuppgift där eleven presenterar och redogör för vetenskapsteoretiska begrepp. Fokus ligger bland annat på empirism, positivism, induktivism, och hypotetisk deduktiv metod.

Notera att källor saknas.

Innehåll

- Kunskapens grund
- Empirism: kunskap grundad på erfarenhet
- Positivism
- Fenomenologi
- Vad är vetenskap?
- Induktivismen
- Hypotetisk deduktiv metod
- Falsifikation – (falsifiera, visa på felaktigheten)
- Verifikation – (verifiera, visar att fakta är sann)
- Hermeneutik

Utdrag

"Kunskapens grund

Kunskapens grund delas in i två huvudinriktningar; rationalism och empirism. Dessa två är oense i frågan om kunskapens grund men berör den båda två, kunskapens grund handlar om hur vi får kunskapen och vilka kunskapskällor som är trovärdiga. Rationalisten lägger fokusen på förnuftet, alltså att den riktiga kunskapen är den som vi själva kommer fram till medan empiristen tillförlitar sig på sina ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Vetenskapsteoretiska begrepp | Fördjupningsuppgift

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-05-02
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Haha, filosofi vilket ämne..

Material relaterade till Vetenskapsteoretiska begrepp | Fördjupningsuppgift.