Vetenskapsteori | Positivism och hermeneutik | Samhällsvetenskap

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Samhällskunskap 2
 • Inget betyg givet
 • 4
 • 1413
 • PDF

Fördjupningsarbete, Fördjupningsuppgift: Vetenskapsteori | Positivism och hermeneutik | Samhällsvetenskap

En fördjupningsuppgift som handlar om vetenskapsteori inom samhällsvetenskapen. Arbetet tar bland annat upp positivism och hermeneutik, Webers och Poppers teorier, normativ, empirisk och konstruktiv teori samt Platons och Aristoteles syn på vetenskap.

Studienets kommentar

Observera att källor saknas.

Innehåll

Vetenskapsteori

- 5 element i en forskningsprocess
- Förförståelse
- Positivism och hermeneutik
- Max Webers syn på förklaring och förståelse
- Karl Popper tankar kring tankar, falsifiering och verifiering
- Thomas Kuhn tankegångar kring paradigm och paradigmskift
- Hur teori definieras enligt NE
- Skillnaden mellan normativ, empirisk och konstruktiv teori
- Skillnaden mellan Platon och Aristoteles syn på hur man skulle studera politik
- Den vetenskapliga perioden inom statsvetenskap
- Den normala utgångspunkten för sociala studier
- Skillnaderna mellan mikrosociologi och makrosociologi

Utdrag

Barn kommer inte som ”oskrivna blad” till undervisningar i skolan utan de ha byggt upp förståelse och föreställningar kring naturvetenskapliga fenomen från tidigaste barnsben. Förförståelse är en aktiv och ständigt pågående process där forskarna numera redogör för de olika bilder av verkligheten som de för med sig in i forskningsprocessen, som kan påverka val och bland annat frågor, teori och metod. Ett bra exempel på detta är... Köp tillgång för att läsa mer

Vetenskapsteori | Positivism och hermeneutik | Samhällsvetenskap

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-11-12
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Hjälpte mig till en viss del, Fint skrivet!