Vietnamkriget | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 1
 • Historia 1a1
 • Inget betyg givet
 • 5
 • 1813
 • PDF

Fördjupningsarbete: Vietnamkriget | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift om Vietnamkriget. Eleven redogör för konfliktens olika orsaker och bakgrund, samt dess konsekvenser utifrån ett politiskt, humanitärt och ett kulturellt perspektiv. Även krigets olika aktörer lyfts fram och redogörs för.

Innehåll

Orsaker och bakgrund
Kriget
Konsekvenser
Historiebruk
Källor
Källdiskussion

Utdrag

Orsakerna till Vietnamkriget kretsar kring den så kallade ”dominoteorin” där amerikanerna var rädda för att hela Sydostasien skulle falla i kommunismens händer. Man hade redan sett tecken på detta då strax efter att Kina blivit kommunistiskt, att flera andra länder i närheten (t.ex. Nordkorea) började följa samma fotspår.

Varken Sovjetunionen eller USA skulle kunna riskera ett fullskaligt krig mot varandra, på grund av bådas kärnvapenkraft. Men när det passade så hade de klientstater som kunde kriga åt dom, med deras hjälp förstås. Detta kan man bland annat se i Vietnamkriget; USA var där och slogs med sina egna soldater och därför kunde inte Sovjet gå in själva. Men för att stödja kommunisterna så beväpnade Sovjet sin ”klientstat” Kina, som i sin tur skulle utrusta de Nordvietnamesiska soldaterna som stred mot amerikanerna.

Före andra världskriget hade Vietnam varit en del av det franska imperiet. Under kriget hade landet invaderats av japanerna. När Japan retirerade så tog folket i Vietnam chansen att etablera sin egen regering ledd av Ho Chi Minh. Men efter krigsslutet så gav de allierade tillbaka Sydvietnam till Frankrike medan den norra delen var kvar i händerna på den icke-kommunistiska delen av Kina. De nationalistiska kineserna behandlade Nordvietnam mycket dåligt och stödet för Ho Chi Minh växte. Han togs bort från makten i slutet av kriget. Kineserna drog sig ur Nordvietnam 1946 och partiet Viet Minh tog över.

I oktober 1946 meddelade fransmännen sin avsikt att återta den norra delen vilket innebar att Viet Minh skulle behöva kämpa för det. Kriget inleddes i november 1946, då fransmännen bombarderade hamnen i Haiphong och dödade ungefär 6000 personer. Fransmännen försökte även vinna över folket i norr genom... Köp tillgång för att läsa mer

Vietnamkriget | Fördjupningsuppgift

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-10-02
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  många sidor men inte viktig fakta
 • 2015-04-28
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa