Kriget i Vietnam | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 2
 • Historia 1a1
 • Inget betyg givet
 • 7
 • 1963
 • PDF

Fördjupningsarbete: Kriget i Vietnam | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift om kriget i Vietnam. Eleven redogör för krigets bakgrund och orsaker, samt dess konsekvenser och olika aktörer. Det ekonomiska och politiska läget i Vietnam idag diskuteras även kort, samt landets framtid.

Innehåll

Vietnamkriget

- Bakgrund
- Orsaker
- Konsekvenser
- Sammanfattning av krigets händelseförlopp
- Mer om Ho Chi Minh
- Vietnam idag
- Framtiden
- Källförteckning och Källkritik

Utdrag

Medan amerikanska soldater krigade mot Nord Vietnam så satt folket hemma i USA och följde kriget på tv. Detta krig var det första krig som visades på tv. Tv-bilderna på hur amerikanska soldater brände byar i Vietnam fick en förödande effekt på opinionen i USA. Och när folket hemma i USA såg hur de amerikanska soldaterna dödades så slutade de gå med i kriget och förbjöd även deras... Köp tillgång för att läsa mer

Kriget i Vietnam | Fördjupningsuppgift

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2016-05-29
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  helt okeeeeeeeeeeeeeeeeej assåå
 • 2015-04-25
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa