Vikten av en meningsfull fritid | Gymnasiearbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Gymnasiearbete
 • B
 • 12
 • 2644
 • PDF

Gymnasiearbetet: Vikten av en meningsfull fritid | Gymnasiearbete

Ett gymnasiearbete som avser att ta reda på vikten av fritidsaktiviteter, vad begreppet "fritid" innebär och hur det har ändrats genom tiderna, samt om ungdomar i elevens hemkommun Sölvesborg anser att de har en meningsfull fritid. Eleven har bl.a. tagit hjälp av en enkätundersökning och har producerat en film som ska upplysa ungdomarna om kommunens aktiviteter.

Lärarens kommentar

Mycket bra rapport, fin och välskriven svarar på frågedtällningarna och en röd tråd följs genom hela arbetet

Innehåll

Vikten av en meningsfull fritid - Hur begreppet fritid har förändrats genom åren

Innehållsförteckning
1. Inledning
1.1 Bakgrund
1.2 Syfte
1.3 Frågeställningar
1.4 Fördelning av arbetet
2. Metod
2.1 Empirisk undersökning
2.2 Litteraturgenomgång
3. Resultat
3.1 Hur har bilden av begreppet ”fritid” förändrats?
3.2 Vad tycker ungdomar om utbudet av fritids-aktiviteter i Sölvesborgs kommun?
4. Diskussion
4.1 Resultat
4.2 Metoddiskussion
Källförteckning
Bilagor

Utdrag

1. Inledning
1.1 Bakgrund
Nu för tiden har både unga och äldre många bollar i luften. De flesta jobbar och går i skola hela dagen, väl hemma från arbete ska det lagas mat, städas och hinnas med läxor. För att även hinna koppla av eller kunna släppa vardagen och träffa andra människor har många en fritidsaktivitet att ägna sig åt någon kväll i veckan eller på helgen, medan andra nöjer sig med att göra ingenting på fritiden.
Vi är uppvuxna i Sölvesborg och har valt att göra en undersökning för att ta reda på vad som finns att göra i kommunen då man alltid hör att det finns alldeles för lite saker att göra.
Rapporten kommer ge en inblick i vikten av en meningsfull fritid och hur begreppet fritid har förändrats i betydelse de senaste åren.

1.2 Syfte
Syftet med detta arbete är att ta reda på om det är viktigt att ha en meningsfull fritid, vad begreppet fritid betydde då och nu och främst vad ungdomar här i Sölvesborg tycker och om de har en meningsfull fritid. För att visa vad som finns i kommunen kommer vi att göra en film där vi visar aktiviteter man kan ägna sig åt, samt visa och fråga ungdomarna om de tycker det är en viktig del av livet.

1.3 Frågeställningar
För att klargöra syftet kommer jag arbeta med följande frågeställningar, hur har bilden av begreppet ”fritid” förändrats? Och vad tycker ungdomar om utbudet av fritidsaktiviteter i Sölvesborgs kommun?... Köp tillgång för att läsa mer

Vikten av en meningsfull fritid | Gymnasiearbete

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2017-03-06
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Sjukt bra info! tack